Infoblokk
logo logo logo

IHRA nyitórendezvény a debreceni orthodox zsinagógában

2015. november 2-ikán este újra nagy jelent?ség? nemzetközi eseménynek adott otthont a debreceni Pásti utcai orthodox zsinagóga. A Nemzetközi Holokauszt Emlékez? Szövetség – angol rövidítéssel IHRA – debreceni plenáris ülésének ünnepélyes nyitórendezvénye keretében négy nagyszer? kántor adott hangulatos koncertet.

Az este köszönt?kkel kezd?dött, els?ként Dr Papp László, Debrecen város polgármestere üdvözölte a szép számú közönséget, melynek soraiban a helyi közélet prominens képvisel?in túl számos minisztériumi tisztségvisel?, a hitközség tagjai és pártolói és nem utolsósorban a nemzetközi szervezet közgy?lésének tagjai foglaltak helyet.
Polgármester úr beszédében kitért a nem olyan rég még romos zsidónegyed által ébresztett keser? emlékekre és hangsúlyozta, milyen fontos kötelessége volt a városnak, hogy ezeken a romokon segítsen új életet kezdeni az aktív debreceni közösségnek. A nyáron átadott monumentális Holokauszt-emlékm? kapcsán leszögezte, hogy a városban nem lehet olyan gyermek, akit nem hoznak el ide, hogy szembesüljön a történelem sötét, nyomasztó korszakával és az áldozatok ártatlanságának súlyával.
Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a már elkezdett és sikeres közös munka és cselekvés továbbra is folytatódik és a debreceni zsidó közösség számára ez a sikeres jöv?t jelenti a város támogatásával.
A Miniszterelnökség helyettes államtitkára, Szalay-Bobrovniczky Vince kiemelte, hogy a múlttal való ?szinte szembenézés nemcsak a tragédia okainak megértéséhez járul hozzá, de a jöv?t is csak így lehet biztos alapokra építeni. A Példabeszédek könyvéb?l vett salamoni idézettel, mely szerint „az igazság emeli a népet”, helyettes államtitkár úr meger?sítette, hogy a magyar kormány minden segítséget megad a hazai zsidó közösségeknek ahhoz, hogy ne csak múltjuk méltó meg?rzésében, de jöv?jük alakításában is biztos alapokra tudjanak támaszkodni. Hangsúlyozta a tanulás fontosságát és rámutatott, hogy az újjáépült debreceni zsinagóga az örök újrakezdés szimbóluma is egyben, egy olyan világé, ahol nem történhet meg még egyszer az, ami hetven évvel ezel?tt.

A beszédek után négy kántor foglalta el a színpadot és adott fergeteges koncertet. Fekete László f?kántor, Budai Miklós, Nógrádi Gergely és Zucker Immánuel kántorok Neumark Zoltán világhír? zongoram?vész kíséretében klasszikus és modern jiddis, ladínó és héber zenem?veket adtak el? szólóban, duettekben és végül együtt, a közönség hol döbbent csendben, hol tapssal kísérve hallgatta az el?adást.
A koncert utáni fogadáson oldott hangulatú beszélgetések alakultak ki a helyi közösség és a nemzetközi szervezet küldöttei között, éjfélig égtek a lámpák a Pásti utcai zsinagógában. Az este méltó volt a szervezet küldetéséhez és életre szóló élmény mindenkinek, aki részese lehetett.

Az alábbiakban Horovitz Tamás, a debreceni zsidó hitközség elnökének beszédét olvashatják:

Hölgyeim és Uraim!
Kedves Vendégeink!

Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Debreceni Zsidó Hitközség orthodox zsinagógájában. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az IHRA magyarországi elnöksége idején plenáris ülésük helyszínéül Debrecent választották. Örömmel tölt el bennünket, hogy az esemény egyik kulturális programjának házigazdái lehetünk.
A Debreceni Zsidó Hitközség Magyarország legnagyobb vidéki hitközsége. Az els? tíz család 1840-ben telepedett itt le, s alig száz év alatt népes, tizenkétezer f?s közösséget hoztak létre. Számtalan intézmény m?ködött: zsinagógák, iskolák, kórház és aggok háza.


A Holocaust pusztítását követ?en a hitközség létszáma alig három ezer f? volt. Közel hat ezer f? áldozatul esett, a túlél?k fele pedig soha nem tért vissza Debrecenbe. A megmaradt zsidóság igyekezett helyreállítani a korábbi zsidó életet, a hitélet újra indult, ám a kommunista diktatúra éveiben komoly fejl?désre nem volt lehet?ség.
A rendszerváltás jelent?s fellendülést hozott a szabad vallásgyakorlat tekintetében, új távlatok nyíltak közösségünk el?tt is, s apró lépésekkel ugyan, de évr?l-évre egyre több fejlesztést tudtunk megvalósítani. Közösségünkben aktív hitélet m?ködik, reggeli, délutáni és esti imáinkat minden nap meg tudjuk tartani.
Rendelkezünk kóser konyhával, biztosítani tudjuk a kóser ellátást Holocaust túlél?ink és minden arra igényt tartó hittestvérünk számára. Fenntartjuk a mikvét, a rituális fürd?t, melyet mind a debreceni, mind a külföldr?l idelátogató hittestvéreink használhatják.


A közelmúlt igazi, látványos fejl?dést hozott hitközségünk életébe. Kihasználva az uniós források adta lehet?ségeket felújítottuk székházunkat felújítottuk, liftet építettünk, 20 f?s zarándokszálláshelyeket hoztunk létre, megtörtént az épület akadálymentesítése, nyílászárócsere és f?téskorszer?sítés ment végbe.
Megújult a Bét Hámidrás, mely a mindennapos imádkozásaink helyszíne, s mindkét megmaradt zsinagógánk újra teljes pompájában várja hittestvéreinket. Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhet? az is, hogy ma itt fogadhatjuk Önöket, ebben a gyönyör? zsinagógában.
Büszkék vagyunk rá, hogy a debreceni Önkormányzat, Magyarország Kormánya, a TEVA Magyarország Zrt. és hitközségünk támogatásával a Holocaust 70. évfordulójára sikerült megvalósítanunk a Holocaust emlékhelyet. Büszkék vagyunk rá, hogy összefogással, együttgondolkodással egy olyan emlékparkot hoztunk létre, mely a megemlékezés mellett az oktatás eszközéül fog szolgálni.
Munkánk azonban mindezekkel nem ért véget, csupán alapot teremtettünk célkit?zéseink eléréséhez. Terveink szerint további fejlesztéseket kívánunk megvalósítani közösségünk tekintetében.
Mindezek a pozitív eredmények mellett természetesen meghatározó feladatunk van környezetünk gondolatiságának kialakítása tekintetében az antiszemitizmus, a gy?lölködés és a rasszizmus elleni küzdelemben.


Mindannyiunk közös feladata és kötelessége az emlékezés és az emlékeztetés. Szólnunk kell az ártatlan milliókról, akik a huszadik század legembertelenebb pusztításának estek áldozatul. Meg kell ragadnunk minden eszközt, amellyel felemelhetjük szavunkat a vallási és faji alapon való megkülönböztet? megnyilvánulásokkal szemben.
Az elmúlt héten abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy Izraelben jártam Debrecen város delegációjával. Az ott eltöltött id? alatt, az átélt események és az ott szerzett tapasztalatok is meger?sítették bennem azt a gondolatot, hogy soha nem szabad elfeledkeznünk a Soáh irtóztató kegyetlenségeir?l. Le kell vonni a tanulságokat, s azokból tovább építkezni a közös jöv?nk érdekében.
Folyamatosan kommunikálni kell a külvilág felé, minél szélesebb körben megismertetni a múltat, hogy azok a borzalmas események soha többé ne ismétl?dhessenek meg. Határozottan és következetesen fel kell lépnünk minden kirekeszt?, egyes embercsoportokat megkülönböztet? cselekedet ellen. Ebben leger?sebb, leghatékonyabb fegyverünk az oktatás, nevelés, melynek a jöv?ben kiemelt figyelmet kell szentelnünk.
Debrecenben reményeink szerint hamarosan megnyitja kapuit a Közép- és Kelet-európai Zsidó Kulturális és Oktatási Központ, melynek egyik legfontosabb feladata lesz ezt a célt szolgálni. Különös hangsúlyt fektetünk a gyermekek, fiatalok megszólítására, az általános iskola fels? tagozatosaitól az egyetemistákig bezárólag. Mondjuk el, mutassuk meg a fiataloknak, s nemcsak nekik, hogy mi történt 1944-ben a gettókban és a haláltáborokban.
Vannak még közöttünk túlél?k, akik hitelesen el tudják mondani, át tudják adni az átélt megpróbáltatásokat. Nagyon fontos az ? elbeszéléseiknek a meg?rzése az utókor számára. Kezdeményezésünkre Debrecenben hamarosan elindul egy program, mely a városban él?, illetve a környéken lakó Holocaust túlél?k tapasztalatait fogja megörökíteni.
Az elkészült interjúkat eszközül hívjuk a központban tartandó rendhagyó történelemórákon, ismeretterjeszt? el?adásokon. Mindezeken túl Debrecenben Holocaust és Zsidóságtörténeti Múzeumot kívánunk létrehozni, mely bemutatja a régió zsidóságának tárgyi és szellemi örökségét.
Az emlékezés és emlékeztetés mellett kiemelt kérdésként kezeljük közösségünk építését, er?sítését. Ennek a munkának egyik kiemelked? momentuma, egy a közeljöv?ben bekövetkez? örömteli esemény.


Hölgyeim és Uraim!
A Közép- és Kelet-európai Zsidó Hitközségek és Szervezetek elnökeként örömmel jelentem be Önöknek, hogy a közeljöv?ben, Magyarország Kormánya támogatásával egy héber-magyar fordítású imakönyv jelenik meg, mely a magyarországi zsidó hagyományoknak megfelel?en „askenázi” kiejtéssel készül. Az imakönyv Rabbi Lord Jonathan Sacks szerkesztésében és a Koren kiadó gondozásában jelenik meg.
Fontosnak ítéljük. hogy mind a hazai, mind a határon túli közösségekben legyen egy autentikus imakönyv, mely a hétköznapi, illetve a szombati imarendet tartalmazza. Az imakönyvet orthodox, status quo és neológ közösségek egyaránt tudják használni. Ilyen színvonalú imakönyv hosszú id?k óta nem került kiadásra Magyarországon.


Hölgyeim és Uraim!
Ezzel az örömteli bejelentéssel megköszönöm kitüntet? figyelmüket, a kántorkoncerthez jó szórakozást minden kedves vendégünknek.
A plenáris ülés további programjához sikeres, eredményes munkát kívánok, itt tartózkodásuk ideje alatt érezzék jól magukat Debrecenbe, ismerjék meg városunkat, közösségünket, s térjenek vissza otthonaikba minél több pozitív, kellemes élménnyel gazdagodva.

 

Tartalomhoz feltöltött képek

2024. július 13.  | 

Hírlevél

Ha rendszeresen szeretne értesülni aktuális eseményeinkről, programjainkról, akkor kérjük, adja meg nevét és e-mail címét.

 

Naptár konverter

Válaszd ki a polgári vagy a zsidó dátumot, és klikkelj a megfelelő nyílra!

Polgári naptár
Zsidó naptár

Ha a keresett dátum naplemente utáni akkor adja meg a következő polgári dátumot!

Zsinagógák

  • 4025 Debrecen, Pásti u. 4.
  • 4025 Debrecen, Kápolnási u. 1.

Információk

  • Elnök: Horovitz Tamás
  • Alelnökök: Keresztes Attila
                    Dr. Grosz Zsuzsanna
  • Elérhetőség: 4025 Debrecen,
                       Bajcsy Zs. u. 26 sz.
  • Ügyfélfogadás: hétköznapokon 8:00 – 14:00
Cím: 4025 Debrecen, Bajcsy Zsilinszky. u. 26.
Levelezési cím : 4001 Debrecen, Pf. 62. | E-mail: debrecenizsidosag@gmail.com
Telefon: +36 52 415 861, +36 30 846 1703 | Fax: +36 52 533 273
 
Impresszum | Kapcsolat
Debreceni Zsidó Hitközség - Minden jog fenntartva © 2013